اخبار بخشداری ها

برگزاری همایش دهیاران بخش بلبان آباد پیرامون تشریح و تبیین برنامه اشتغال فراگیر با حضور بخشدار بلبان آباد

برگزاری همایش دهیاران بخش بلبان آباد پیرامون تشریح و تبیین برنامه اشتغال فراگیر با حضور محمدی بخشدار بلبان آباد ، مدیران جهاد کشاورزی و کار و رفاه اجتماعی و صنعت, معدن شهرستان برگزار گردید.
برگزاری همایش دهیاران بخش بلبان آباد پیرامون تشریح و تبیین برنامه اشتغال فراگیر با  حضور بخشدار بلبان آباد
برگزاری همایش دهیاران بخش بلبان آباد پیرامون تشریح و تبیین برنامه اشتغال فراگیر با  حضور محمدی بخشدار بلبان آباد ، مدیران جهاد کشاورزی و کار و رفاه اجتماعی و صنعت, معدن شهرستان برگزار گردید.

بازدید [ 1623 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط