اخبار بخشداری ها

برگزاری کارگاه آموزشی دهیاران بخش بلبان آباد

برگزاری کارگاه آموزشی دهیاران بخش بلبان آباد با حضور مدیر بیمه عشایر و روستای استان، مدیر ثبت احوال شهرستان، فرماندهی انتظامی و کارشناسان بخشداری
برگزاری کارگاه آموزشی دهیاران بخش بلبان آباد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری: کارگاه آموزشی دهیاران بخش بلبان آباد با حضور مدیر بیمه عشایر و روستای استان، مدیر ثبت احوال شهرستان، فرماندهی انتظامی و کارشناسان بخشداری در بلبان آباد برای افزایش ارتقا مهارت دهیاران برگزار شد.

بازدید [ 430 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط