اخبار

توزیع بسته های معیشتی توسط اداره ورزش و جوانان دهگلان، به ورزشکاران آسیب دیده در اثر بیماری کرونا با حضور سرپرست فرمانداری،فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دهگلان.

توزیع بسته های معیشتی توسط اداره ورزش و جوانان دهگلان، به ورزشکاران آسیب دیده در اثر بیماری کرونا با حضور سرپرست فرمانداری،فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دهگلان.
توزیع بسته های معیشتی توسط اداره ورزش و جوانان دهگلان، به ورزشکاران آسیب دیده در اثر بیماری کرونا با حضور سرپرست فرمانداری،فرماندهان نظامی و انتظامی و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دهگلان.

بازدید [ 36 ]
برچسب ها