اخبار

تکریم و معارفه رئیس مرکز بزرگ اسلامی دهگلان با حضور سرپرست معاونت اداری مالی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و سرپرست فرمانداری دهگلان

تکریم و معارفه رئیس مرکز بزرگ اسلامی دهگلان با حضور سرپرست معاونت اداری مالی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و سرپرست فرمانداری دهگلان
تکریم و معارفه رئیس مرکز بزرگ اسلامی دهگلان با حضور سرپرست معاونت اداری مالی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و سرپرست فرمانداری دهگلان

بازدید [ 33 ]
برچسب ها