اخبار بخشداری ها

جلسه بررسی مسائل بخش مرکزی و بلبان آباد

جلسه بررسی مسائل بخش مرکزی و بلبان آباد
جلسه بررسی مسائل بخش مرکزی و بلبان آباد در ساختمان فرمانداری شهرستان برگزار گردید.

بازدید [ 122 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط