اخبار بخشداری ها

جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب شرب روستایی با حضور فرماندار بخشدار مرکزی رئیس اداره آبفار دهگلان برگزار گردید.

جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب شرب روستایی با حضور فرماندار بخشدار مرکزی رئیس اداره آبفار دهگلان برگزار گردید.
جلسه بررسی مسائل و مشکلات آب شرب روستایی با حضور فرماندار بخشدار مرکزی رئیس اداره آبفار دهگلان برگزار گردید.

بازدید [ 105 ]

مطالب مرتبط