اخبار بخشداری ها

جلسه بررسی وضعیت مشکل و اسکان آقای هاشم رحیمی ساکن روستای کاکه جوب در محل با حضور ادارات مرتبط، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا.

جلسه بررسی وضعیت مشکل و اسکان آقای هاشم رحیمی ساکن روستای کاکه جوب در محل با حضور ادارات مرتبط، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا.
جلسه بررسی وضعیت مشکل و اسکان آقای هاشم رحیمی ساکن روستای کاکه جوب در محل با حضور ادارات مرتبط، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا.

بازدید [ 94 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط