اخبار بخشداری ها

جلسه بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در بخش بلبان آباد با حضور مدیر کل کتابخانه های استان

تاکید فرماندار شهرستان مبنی بر افزایش سرانه کتابخوانی و به منظور بررسی وضعیت کتاب وکتابخانی جلسه انجمن کتابخانه های بخش در بخش بلبان آباد با حضور مدیر کل کتابخانه های استان برگزار گردید.
جلسه بررسی وضعیت کتاب و کتابخوانی در بخش بلبان آباد با حضور مدیر کل کتابخانه های استان

در راستای تاکیدات فرماندار شهرستان مبنی بر افزایش سرانه کتابخوانی و به منظور بررسی وضعیت کتاب وکتابخانی جلسه  انجمن کتابخانه های بخش در بخش بلبان آباد با حضور مدیر کل کتابخانه های استان برگزارگردید.

در این جلسه ارشدی بخشداربلبان آباد سرانه فضای مطالعه شهربلبان آباد را صفر اعلام وبرضرورت ایجادکتابخانه تاکید نمود.

در ادامه از کتابخانه مشارکتی روستای قادرمرز بازدید بعمل آمد.

بازدید [ 412 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط