اخبار

جلسه بررسی و مشکلات ورزش شهرستان با حضورفرماندارو نماینده مجلس جناب آقای اوسطی و مدیرکل ورزش وجوانان استان کردستان

جلسه بررسی و مشکلات ورزش شهرستان با حضورفرماندارو نماینده مجلس جناب آقای اوسطی و مدیرکل ورزش وجوانان استان کردستان
جلسه بررسی و مشکلات ورزش شهرستان با حضور فرماندار و نماینده مجلس جناب آقای اوسطی و مدیرکل ورزش و جوانان استان کردستان

بازدید [ 22 ]
برچسب ها