اخبار بخشداری ها

جلسه برنامه ریزی در خصوص احداث مجتمع دامداری در محدوده شهر بلبان آباد

جلسه برنامه ریزی در خصوص احداث مجتمع دامداری در محدوده شهر بلبان آباد
جلسه برنامه ریزی در خصوص احداث مجتمع دامداری در محدوده شهر بلبان آباد در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

بازدید [ 125 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط