اخبار

جلسه تشکیل شورای روابط عمومی شهرستان دهگلان با حضور معاون فرماندار برگزار شد

شورای روابط عمومی شهرستان دهگلان با حضور معاون فرماندار و کلیه روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان طی جلسه ای در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.
جلسه تشکیل شورای روابط عمومی شهرستان دهگلان با حضور معاون فرماندار برگزار شد

محمدی معاون فرماندار شهرستان دهگلان در  این جلسه گفت: فراهم آمدن زمینه مناسب برای تبادل اطلاعات و آگاهی ها مورد تاکید می باشد که باید در ادارات، تفکیک و تقسیم وظایف صورت گیرد و نقش روابط عمومی ها مشخص شده تا بتوانند در راستای نقش تعریف شده خود، اهداف سازمان را تحقق بخشند.
وی هدف از تشکیل اولین مجمع روابط عمومی های ادارات شهرستان را انتخاب شورای روابط عمومی شهرستان خواند و بیان داشت: اين شورا به منظور ايجاد انسجام، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه و با حضور كليه  روابط عمومي دستگاههاي اجرايي شهرستان تشكيل خواهد شد.
گفتنی است با توجه به اهمیت ارتباطات اجتماعی در جهان معاصر، شورای روابط عمومی دستگاههای اجرایی  شهرستان، با هدف شناساندن نقش روابط عمومی ها، احیاء جایگاه آنان و به منظور گسترش مشارکت مردم در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تحقق امر پاسخگویی به آنان به عنوان یکی از ویژگیهای برجسته دولت جمهوری اسلامی ایران، ایجاد هماهنگی و تلاش در جهت توسعه روشهای اجرایی روابط عمومی ها در راستای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور تشکیل میگردد و طبق اساسنامه شورای روابط عمومی ها فرماندار هر شهرستان به عنوان رئیس و مسئول روابط عمومی فرمانداری نیز به عنوان دبیر شورا به فعالیت خواهند پرداخت.

بازدید [ 824 ]
برچسب ها