اخبار

جلسه تعیین تکلیف آتش نشانی حسن آباد بخش مرکزی با حضور فرماندار و بخشدار

جلسه تعیین تکلیف آتش نشانی حسن آباد بخش مرکزی با حضور فرماندار و بخشدار
جلسه تعیین تکلیف آتش نشانی حسن آباد بخش مرکزی با حضور فرماندار و بخشدار 

بازدید [ 42 ]
برچسب ها