اخبار بخشداری ها

جلسه تقدیر و تشکر بخشدار مرکزی از شوراهای اسلامی بخش مرکزی به مناسبت روز شوراهای اسلامی.

جلسه تقدیر و تشکر بخشدار مرکزی از شوراهای اسلامی بخش مرکزی به مناسبت روز شوراهای اسلامی.
جلسه تقدیر و تشکر بخشدار مرکزی از شوراهای اسلامی بخش مرکزی به مناسبت روز شوراهای اسلامی. 
در این جلسه بخشدار مرکزی ضمن اهمیت دادن به جایگاه شوراهای اسلامی شهر روستا از زحمات و پیگیری های شوراهای با دادن لوح و هدایای تقدیر و تشکر نمودند.

بازدید [ 57 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط