اخبار

جلسه تقویم بهاء اراضی کشاورزی در محل فرمانداری با حضور فرماندار

برگزاری جلسه تقویم بهاء اراضی کشاورزی در محل فرمانداری با حضور فرماندار
جلسه تقویم بهاء اراضی کشاورزی در محل فرمانداری با حضور فرماندار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: جلسه تقویم بهاء اراضی کشاورزی با حضور فرماندار در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه احمدی رئیس جهاد کشاورزی گزارشاتی، در این رابطه ارائه دادند.

 

بازدید [ 301 ]
برچسب ها