اخبار

جلسه تودیع و معارفه رئیس آب و فاضلاب شهری شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه رئیس شرکت آب و فاضلاب شهري دهگلان با حضور دکتر ارشدی فرماندار شهرستان در محل فرمانداري برگزار گرديد.
جلسه تودیع و معارفه رئیس آب و فاضلاب شهری شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

جلسه تودیع و معارفه  رئیس شرکت آب و فاضلاب شهري  شهرستان  با حضور دکتر ارشدی فرماندار دهگلان در محل فرمانداري برگزار گرديد.

در این مراسم از خدمات صالحی  تقدیر و تشکر بعمل آمد و بهمنی  بعنوان سرپرست اين شرکت تعيين و منصوب شد.

بازدید [ 561 ]
برچسب ها