اخبار

جلسه توزیع بسته های معیشتی با حضور سرپرست فرمانداری ،بخشداران و روئسای ادارات مربوطه برگزار گردید.

جلسه توزیع بسته های معیشتی با حضور سرپرست فرمانداری ،بخشداران و روئسای ادارات مربوطه برگزار گردید.
جلسه توزیع بسته های معیشتی با حضور سرپرست فرمانداری ،بخشداران و روئسای ادارات مربوطه برگزار گردید.

بازدید [ 40 ]
برچسب ها