اخبار

جلسه جذب سرمایه گذاری در حوزه گلخانه با حضور شمس سرپرست فرمانداری شهرستان

جلسه جذب سرمایه گذاری در حوزه گلخانه با حضور شمس سرپرست فرمانداری شهرستان
جلسه جذب سرمایه گذاری در حوزه گلخانه با حضور شمس سرپرست فرمانداری شهرستان

بازدید [ 40 ]
برچسب ها