اخبار

جلسه رفع تداخلات ملکی فرمانداری و شهرداری با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان

جلسه رفع تداخلات ملکی فرمانداری و شهرداری  با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان
جلسه رفع تداخلات ملکی فرمانداری و شهرداری  با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان

بازدید [ 26 ]
برچسب ها