اخبار

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دهگلان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دهگلان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان دهگلان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.

بازدید [ 138 ]
برچسب ها