اخبار

جلسه ستاد مناسب سازی محیط شهری جهت تردد معلولان و شورای ساماندهی سالمندان

برگزاری اولین جلسه مناسب سازی سالجاری با حضور ادارات عضو و با ریاست رضائی معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری
جلسه ستاد مناسب سازی محیط شهری جهت تردد معلولان و شورای ساماندهی سالمندان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: در این‌جلسه به اهمیت مناسب سازی اماکن جهت تردد آسان‌ معلولان تاکید گردید و ادارات عضو ستاد موظف گردیدند به هنگام تعمیرات ساختمان و با احداث ساختمان جدید حتما با کمیته نظارت بر مناسب سازی شهرستان هماهنگ نمایند.

 

 

بازدید [ 330 ]
برچسب ها