اخبار

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دهگلان با موضوعیت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا

جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دهگلان با موضوعیت پیشگیری از انتشار ویروس کرونا
جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دهگلان در خصوص ارائه راهکار ها و رعایت الزامات مبنی بر پیشگیری از انتشار ویروس کرونا توسط ادارات عضو ستاد

بازدید [ 114 ]
برچسب ها