اخبار

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان دهگلان

جلسه شورای اداری شهرستان دهگلان با حضور نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرستان دهگلان با حضور نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان  در مجلس شورای اسلامی و فرماندار برگزار شد
اولین جلسه شورای اداری شهرستان دهگلان با حضور نماینده مردم شریف شهرستان های قروه و دهگلان  در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و مسئولین ادارات سطح شهرستان برگزار گردید.

بازدید [ 314 ]
برچسب ها