اخبار

جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور اعضای شورای ترافیک به ریاست رضایی معاون عمران و برنامه ریزی

جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور اعضای شورای ترافیک به ریاست رضایی معاون عمران و برنامه ریزی فرماندارجهت بررسی و تعیین راهکار جهت مسائل و مشکلات ترافیکی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید.
جلسه شورای ترافیک شهرستان با حضور اعضای شورای ترافیک به ریاست رضایی معاون عمران و برنامه ریزی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری: رضایی در این جلسه خاطر نشان کرد کلیه دستگاهها باید ضمن داشتن تعامل و همکاری در حل مشکلات ترافیکی شهرستان تلاش نمایند و گزارش اقدامات خود را در این زمینه به صورت مرتب جهت برنامه ریزی دقیق تر به دبیرخانه شورای ترافیک واقع در فرمانداری ارائه نمایند.
و همچنین افزود دستگاهها باید نسبت به اجرای دقیق و جدی تر مصوبات جلسات ترافیک اقدام نمایند.
 

بازدید [ 339 ]
برچسب ها