اخبار

جلسه شورای ترافیک شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه شورای ترافیک شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
جلسه شورای ترافیک شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بازدید [ 38 ]
برچسب ها