اخبار

جلسه شورای ترافیک شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

جلسه شورای ترافیک شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری دهگلان برگزار شد.
جلسه شورای ترافیک شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

جلسه شورای ترافیک شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری دهگلان برگزار شد.
یحیی نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه بیان نمود که اصل و مبنای شورای هماهنگی ترافیک ،فرهنگ سازی و آموزش است،باید به این دو مقوله توجه ویژه ای شود.
وی افزود : برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و رونق بهبود عبور و مرور شهری دارد .
وی گفت: تشکیل منظم جلسات زمینه همدلی و هماهنگی در تصمیمات و هم افزایی در اجرا را به دنبال خواهد داشت .
فرماندار شهرستان دهگلان  در پایان ضمن بررسی مصوبات جلسات گذشته بر پیگیری ویژه مصوبات شورای ترافیک شهرستان تاکید کرد.

بازدید [ 2784 ]
برچسب ها