اخبار

جلسه شورای حفاظت از آب و کشاورزی شهرستان دهگلان

جلسه شورای حفاظت از آب وکشاورزی شهرستان دهگلان
جلسه شورای حفاظت  از آب و کشاورزی شهرستان دهگلان
جلسه شورای حفاظت  از آب وکشاورزی شهرستان دهگلان  با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی  ،اعضا ،وبا ریاست فرماندار شهرستان دهگلان ،مدیر شرکت شهرکهای کشاورزی  استان  برگزار شد که در این جلسه به بررسی موارد ومسائل حوزه آبی و کشاورزی  پرداخته شد% 

بازدید [ 62 ]
برچسب ها