اخبار بخشداری ها

جلسه شورای شهر بلبان آباد،بخش و شورای شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان،بخشدار و شهردار بمنظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه ی شهری و بخش مذکور

جلسه شورای شهر بلبان آباد،بخش و شورای شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان،بخشدار و شهردار بمنظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه ی شهری و بخش مذکور
جلسه شورای شهر بلبان آباد،بخش و شورای شهرستان با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان،بخشدار و شهردار بمنظور بررسی مسائل و مشکلات حوزه ی شهری و بخش مذکور

بازدید [ 32 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط