اخبار بخشداری ها

روتیتر را وارد کنید

جلسه شورای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با حضور فرماندار

جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان تشکیل شد بررسی گزارش بازدید از طرح های اشتغال پایدار روستایی و تعیین تکلیف طرح های دارای مغایرت اجرایی
جلسه شورای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان با حضور فرماندار

 

بررسی گزارش بازدید از طرح های اشتغال پایدار روستایی و تعیین تکلیف طرح های دارای مغایرت اجرایی

بازدید [ 174 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط