اخبار

جلسه هماهنگي برگزاري برنامه هاي هفته منابع طبيعي در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

جلسه هماهنگي برگزاري برنامه هاي هفته منابع طبيعي در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

در این جلسه فرماندار شهرستان دهگلان با تاکید بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی اظهار داشت: بحث حفاظت از منابع طبیعی یکی از بحث های مهم بشر امروز است و تخریب و آلودگی منابع طبیعی به یک دغدغه برای بشر تبدیل شده است چون رفاه و آسایش انسان بدون توجه به پدیده های طبیعی اطراف خود پایدار نخواهد بود.
وی در ادامه افزود : با توجه به اینکه منابع طبیعی فقط متعلق به نسل کنونی نیست ونسل های آینده بشری نیز حق استفاده از این منابع را دارند اگر ما یک تعادل در استفاده از منابع طبیعی برقرار نکنیم ، نه تنها خودمان بلکه نسل های آینده ما وفرزندان ما نیز با مشکل جدی روبرو خواهند شد .
 نظری در ادامه با اشاره به روز درختکاری ولزوم حضور مردم در این عرصه افزود : بحث درختکاری باید به یک فرهنگ تبدیل شود ونباید فقط به یک روز تحت عنوان روز درختکاری منحصر گردد و مردم باید به کاشت درخت تشویق شوند و وارد میدان شوند و کاشتن درخت برای آنان تبدیل به یک فرهنگ بشود .
در ادامه این جلسه برنامه های عملی و نمادین در جهت ترویج فرهنگ زیست محیطی برای هفته منابع طبیعی در سطح شهرستان  دهگلان برنامه ریزی شد.

بازدید [ 823 ]
برچسب ها