اخبار

جلسه هماهنگی ادارات در خصوص بهسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از بارندگی های اخیر

برگزاری جلسه هماهنگی ادارات در خصوص بهسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از بارندگی های اخیر در سالن جلسات فرمانداری با حضور معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار
جلسه هماهنگی ادارات در خصوص بهسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از بارندگی های اخیر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: جلسه هماهنگی ادارات در خصوص بهسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده از بارندگی های اخیر و بیان شرایط بیمه نمودن این ساختمانها توسط نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در فرمانداری با حضور معاون عمران و برنامه ریزی فرماندارتشکیل گردید

 

بازدید [ 307 ]
برچسب ها