اخبار

جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن با حضور محمدی معاون سیاسی فرماندار

جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن با حضور محمدی معاون سیاسی فرماندار
جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوم الله 22بهمن

بازدید [ 686 ]
برچسب ها