اخبار

جلسه هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ریاست فرماندار و حضور اعضای محترم هیئت نظارت

جلسه هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ریاست فرماندار و حضور اعضای محترم هیئت نظارت
جلسه هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با ریاست فرماندار و حضور اعضای محترم هیئت نظارت

بازدید [ 689 ]
برچسب ها