اخبار

جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان دهگلان با حضور معاون فرماندار برگزار شد

جلسه کار گروه شورای آرد و نان شهرستان دهگلان با حضور محمدی معاون فرماندار،، بخشداران دو بخش مرکزی و بلبان آباد، اداره صنعت، معدن و تجارت و اعضای کار گروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
جلسه کارگروه  شورای آرد و نان شهرستان دهگلان با حضور معاون فرماندار برگزار شد

محمد محمدی معاون فرماندار دهگلان در جلسه کارگروه شورای آرد و نان شهرستان دهگلان با اشاره به مشکلات کمی و کیفی پخت نان در شهرستان گفت: با توجه به اینکه خبازیهای آرد یارانه و خبازیهای آزاد پز در شهرستان وجود دارد و قرار شد که رقابت برای کیفیت پخت ایجاد شود که متاسفانه اینکار صورت نگرفت و ما درحال حاضر در بحث کمی و کیفی مشکل داریم و نباید در این زمینه چشم پوشی شود زیرا بحث سلامت و بهداشت خانواده ها مطرح است.
 وی در ادامه اظهار داشت: سال گذشته در بحث توزیع آرد در شهر و روستای شهرستان با اعتراضات مواجه بودیم اما امسال این مشکل رفع شده و مشکلی در این زمینه نداریم.
 محمدی با بیان اینکه با وجود تعداد گرده پزی در شهر دهگلان که 90 درصد آنها  هیچگونه معیار وضابطه بهداشتی ندارند گفت: این گرده پزیها باید در طول یک ماه آینده که به صورت قارچ گونه پیدا شده اند باید جمع آوری شوند.
 معاون فرماندار دهگلان گفت: دوره گردها که در روستاها اقدام به فروش نان می کنند باید توسط دهیاران به شبکه بهداشت و درمان گزارش شوند و شبکه بهداشت به عنوان عرضه غیر بهداشتی با آنان برخورد نماید.
وی با اشاره به نیاز دو خبازی سنگک در دو شهر دهگلان و  بلبان آباد و یک خبازی لواش در شهر شهرک شیدای دهگلان گفت: در صورت بازدید و مصوب کار گروه  اقدام خواهد شد.
در ادامه جلسه اختری رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دهگلان با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در زمینه توزیع آرد در شهر و روستای شهرستان وجود ندارد اظهار داشت: در اوایل ماه مبارک رمضان تعداد 910 کیسه آرد دربین خبازیهای شهرستان توزیع شد که در دو شیفت صبح و عصر اقدام به پخت نان شده است.
اختری با اشاره به درخواست زیاد متقاضیان برای دریافت صدور پروانه خبازی نان لواش و سنگک گفت: خبازی در شهرستان دهگلان به صورت صد درصد اشباع شده است.
 وی در ادامه گفت: صدور پروانه برای خبازیهای که آرد یارانه دریافت کنند ممنوع است مگر در روستای که خبازی نباشد و با توجه به سهمیه تخصیصی که هر روستا دارد با معرفی دهیار و بخشدار در کارگروه مصوب شود و پروانه آرد یارانه صادر شود.
 اختری با اشاره به ازدیاد قارچ گونه گرده پزیهای داخل شهر دهگلان گفت: اینکار باعث نگرانی خبازیهای شده که فروش ندارند که درصورت بررسی گرده پزیهای که شرایط بهداشتی و دستور العمل تعیین شده را نداشته باشند به صورت تدریجی حذف می شوند.
 رئیس صنعت، معدن و تجارت دهگلان ضمن اشاره به نگرانی خبازیهای شهر بلبان آباد گفت: در بلبان آباد خبازی به نسبت جمعیت بیشتر است و اتحادیه باید برای خبازیهای آزاد پز شفاف سازی نماید که آرد یارانه به آنان تعلق نمیگیرد و باید شیفت کاری  آنان بعد ظهر از ساعت 15 الی 20 شب باشد و در شیفت صبح آزاد پز حق پخت نان را ندارد.

بازدید [ 761 ]
برچسب ها