اخبار

جلسه کار گروه ویژه مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در شهرستان دهگلان

جلسه گارگروه ویژه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز دشهرستان دهگلان
جلسه کار گروه ویژه مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز در شهرستان دهگلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری  جلسه ای با ریاست فرماندار  وبا حضور اعضای کار گروه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید 

در این جلسه فرزاد شمس فرماندار  با اشاره به اینکه ساخت وسازهای غیر مجاز و تغییر کاربری ها  آثار زیانبار زیست محیطی ،اقتصادی ،بهداشت ، تغذیه وآسیب های اجتماعی  را بدنبال دارد  وپدیده های امنیتی  ایجاد میکند .اظهار داشت قانون مدنی وکیفری و اجرا  نشدن وظایف قانون دستگاهها ، بر عهده مدیران است ، وی اظهار داشت دستگاههای  اجرایی   باید در این زمینه با شدت و قاطعیت با تخلفات  ساخت وسازهای غیر مجاز برخورد نمایند.

بازدید [ 49 ]
برچسب ها