اخبار

سومین جلسه کمیته برنامه و بودجه کنگره 5400 شهید استان کردستان

جلسه کمیته برنامه و بودجه اجلاسیه کنگره 5400 شهید در فرمانداری به ریاست رضائی معاون فرماندار با حضور روسای عامل بانکهای شهرستان

سومین جلسه کمیته برنامه و بودجه اجلاسیه در فرمانداری با دستور کار تامین اعتبار برگزاری اجلاسیه شهرستانی کنگره 5400 شهید استان کردستان برگزار گردید.
جلسه کمیته برنامه و بودجه اجلاسیه کنگره 5400 شهید در فرمانداری به ریاست رضائی معاون فرماندار با حضور روسای عامل بانکهای شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: سومین جلسه کمیته برنامه و بودجه اجلاسیه در فرمانداری با دستور کار تامین اعتبار برگزاری اجلاسیه شهرستانی کنگره 5400 شهید استان کردستان برگزار گردید. و در این جلسه رضائی با بیان اینکه اجلاسیه از اهم برنامه های شهرستان است خواستار همکاری همه جانبه کلیه ادارات علی الخصوص بانک ها در برگزاری هرچه با شکوه تر اجلاسیه شد.

بازدید [ 414 ]
برچسب ها