اخبار

جلسه کمیته سوخت شهرستان با حضور معاون عمران و برنامه ریزی فرماندارو ادارات عضو کمیته سوخت

اولین جلسه کمیته سوخت شهرستان با حضور معاون عمران و برنامه ریزی فرماندارو ادارات عضو کمیته سوخت در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید
جلسه کمیته سوخت شهرستان با حضور معاون عمران و برنامه ریزی فرماندارو ادارات عضو کمیته سوخت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: اولین جلسه کمیته سوخت شهرستان با حضور معاون عمران و برنامه ریزی فرماندارو ادارات عضو کمیته سوخت دراین جلسه  در خصوص سهمیه بندی سوخت ماسین آلات کشاورزی در سال زراعی جدید و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر جایگاههای سوخت شهرستان تاکید کرد.

 

بازدید [ 315 ]
برچسب ها