اخبار

جلسه کمیته سوخت شهرستان راس ساعت 9 صبح در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کمیته سوخت شهرستان راس ساعت 9 صبح در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
جلسه کمیته سوخت شهرستان راس ساعت 9 صبح در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

بازدید [ 188 ]
برچسب ها