اخبار

جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی

جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده شهری، ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی شهرستان

جلسه ای با عنوان پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده شهری، ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری دهگلان برگزار شد.
جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و بافت های فرسوده شهری، ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی شهرستان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری دههگلان: معاون سیاسی امنیتی فرماندار ابتدا به مسائل عمده آسیب های شهری و عوامل آسیب زا در شهرستان پرداختند. محمدی همچنین بر پیگیری و بهسازی مناطق آسیب دیده به صورت عینی در جهت رفع عوامل آسیب زا تاکید کرد.

وی در ادامه عنوان کرد مساحت شهرستان 381 هکتار میباشد که مساحت بافت فرسوده 52 هکتار میباشد وبر اساس تقسیم بندی منطقه ای  شهرستان 12 منطقه میباشد که 6 منطقه در بافتی فرسوده که حدود 8000 نفر جمعیت در آن ساکن هستند.

معاون سیاسی امنیتی فرماندار بر لزوم ایجاد مراکز خرید، مراکز آموزشی ، اماکن فرهنگی و ورزشی در مناطق آسیب پذیر و ایجاد سرای محله در همه مناطق شهری تاکید کردند.

بازدید [ 152 ]
برچسب ها