اخبار

حضور فرماندار در دفتر کار مدیر بیمارستان دهگلان و تجلیل از مدیر شبکه و بیمارستان، دکتر و پرسنل زحمتکش در این مقطع مبارزه با ویروس کرونا

حضور فرماندار در دفتر کار مدیر بیمارستان دهگلان و تجلیل از مدیر شبکه و بیمارستان، دکتر و پرسنل زحمتکش در این مقطع مبارزه با ویروس کرونا
حضور فرماندار در دفتر کار مدیر بیمارستان دهگلان و تجلیل از مدیر شبکه و بیمارستان، دکتر و پرسنل زحمتکش در این مقطع مبارزه با ویروس کرونا

بازدید [ 112 ]
برچسب ها