اخبار

در آغاز هفته منابع طبيعي و آبخيزداري مراسم كاشت نهال با حضور رضایی معاون فرماندر ،امام جمعه و مسئولان در پارك تازه تاسيس شهرستان دهگلان برگزار گرديد.

در آغاز هفته منابع طبيعي و آبخيزداري مراسم كاشت نهال با حضور رضایی معاون فرماندر ،امام جمعه و مسئولان در پارك تازه تاسيس شهرستان دهگلان برگزار گرديد.

در آغاز هفته منابع طبيعي و آبخيزداري مراسم كاشت نهال با حضور امام جمعه و مسئولان در پارك تازه تاسيس شهرستان دهگلان برگزار گرديد.

فرهاد مرادي رئیس منابع طبيعي و آبخیز داری بر اهميت حفظ درخت و صيانت از اين نعمت الهي تاكيد کرد و افزود: درخت نماد سر افرازي و ايستادگي و سرسبزي است و اين نماد ميتواند الگوي مناسب براي انسان باشد. 

بازدید [ 45 ]
برچسب ها