اخبار

در چهارمین روز از دهه مبارک فجر با حضور فرماندار دهگلان پروژه آبرسانی روستای چرخه بیان افتتاح شد.

نظری فرماندار دهگلان ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از معضلات کشور تامین آب شرب سالم و بهداشتی است دولت در راستای تامین آب شرب روستایی از منابع ملی و استانی اعتباراتی از ماده 180 برای پروژه های در قالب مجتمع در دستور کار قرار داده است.
در چهارمین روز از دهه مبارک فجر با حضور فرماندار دهگلان پروژه آبرسانی روستای چرخه بیان افتتاح شد.

  نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این مراسم ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از معضلات کشور تامین آب شرب سالم و بهداشتی است دولت در راستای تامین آب شرب روستایی از منابع ملی و استانی اعتباراتی از ماده 180 برای پروژه های در قالب مجتمع در دستور کار قرار داده است.
 وی با اشاره به حمایت صندوق توسعه ملی در مواقع ضروری گفت: از این صندوق هر ساله مبالغی برای طرح های عمرانی و پروژه های که مورد نیاز وضروری است برداشت و هزینه می شود.
نظری در ادامه گفت: روستای چرخه بیان در راستای مجتمع آلی پینک تامین اعتبار شده و امورز شاهد افتتاح پروژه آب شرب سالم و بهداشتی این روستا هستیم.
  در ادامه مردم روستای چرخه بیان با اشاره به  نامناسب بودن بودن جاده این روستا و مهاجرت مردم به شهر خواستار آسفالت جاده روستا شدند.

بازدید [ 826 ]
برچسب ها