اخبار

دهمین جلسه کار گروه اشتغال شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

دهمین جلسه کار گروه اشتغال شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد

 نظری فرماندار دهگلان در دهمین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان با اشاره به نشست کار گروهها در زمینه ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری در شهرستان دهگلان اظهار داشت: علی رغم تلاشهای مجموعه، تشکیل جلسات منظم کمیته فنی، معرفی طرحهای اشتغالزایی از ناحیه دستگاههای اجرایی به بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات بررسیهای نشان میدهد که تلاشها به ثمر ننشسته و خروجی  مرحله پرداخت تسهیلات به طرح های معرفی شده با مشکل مواجه شده است.
 فرماندار دهگلان در ادامه با اشاره به بیکاری جوانان شهرستان و بررسی مسائل ومشکلات طرح های معرفی شده به بانک خواستار روشن شدن ایرادات شد و بر آن تاکید نمود.
 نظری در ادامه گفت:شرایط بیکاری جوانان عادی نیست نیاز است دستگاهها و ادارات ذیربط با همکاری همدیگر با ایجاد طرح های اشتغالزایی مشکل بیکاری جوانان را حل نمایند و نباید منتظر باشند تا متقاضی خود مراحعه کند .
 فرماندار دهگلان با اشاره به فرصت کم تا اخر اسفند ماه سال جاری از بانکهای عامل پرداخت تسهیلات طرح اشتغال متقاضیان خواست سخت گیری و بروکراسی اداری را کاهش دهند و شرایطی را فراهم کنند تا متقاضی به تسهیلات طرح دست پیدا کند.
 وی از اعضای کارگروه اشتغال شهرستان خواست که با دید حل مشکل به آن نگاه کنند و کسانی که می توانند با استفاده از دریافت تسهیلات ایجاد اشتغال نمایند حمایت کنند تا طرحش به نتیجه برسد.
 صالح مفاخری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهگلان در اولین جلسه اشتغال پایدار روستایی شهرستان گفت: کل سهیمه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی شهرستان 16 میلیارد و 800 میلیون تومان است که مبلغ 8 میلیارد و 360 میلیون تومان (50درصد)  آن به شهرستان ابلاغ شده است.
وی افزود: توزیع تسهیلات با توجه به نوع طرح سهمیه آن در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی 45 درصد به مبلغ 7 میلیارد و600 میلیون تومان تومان، صنایع و معادن کوچک 10 دردرصد به مبلغ یک میلیارد و672 میلیون تومان، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی10 درصد به مبلغ یک میلیارد و 720 میلیون تومان، فعالیتهای خدماتی و فناوری اطلاعات 15 درصد به مبلغ یک میلیارد و 672 میلیون تومان، صنایع  دستی و فعالیت فرش دستباف 10 درصد به مبلغ یک میلیارد و 672 میلیون تومان و سهمیه گردشگری 10 درصد به مبلغ یک میلیارد و 672 میلیون تومان است.
مفاخری در ادامه گفت: سهمیه 50 درصد اعلام شده در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی 3 میلیاردو 800 میلیون تومان، حوزه صنایع و معادن کوچک 836 میلیون تومان، حوزه سرمایه درگردش واحدهای تولیدی 836 میلیون تومان، حوزه فعالیتهای خدماتی و فناوری اطلاعات یک میلیارد و 300 میلیون تومان، حوزه صنابع دستی و فعالیت فرش دستباف 836 میلیون تومان و در حوزه گردشگری نیز 836 میلیون تومان به شهرستان ابلاغ شده است.
وی در ادامه با اشاره به تقسیم بندی سهمیه طرح خویش فرمایی (خوداشتغالی و مشاغل خانگی ) گفت: به 10 درصد از تسهیلات که مبلغ آن یک میلیارد و 672 میلیون تومان است مبلغ 10 الی 20 میلیون تومان پرداخت می شود.
مفاخری افزود: 15 درصد تسهیلات که مبلغ  آن 2 میلیارد و 600 میلیون تومان است به طرح هایی پرداخت می شود که 2 الی 50 نفر را بکار گیری نموده و کف تسهیلات از 20 الی 100 میلیون تومان است.
 رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهگلان گفت:  55 درصد از تسهیلات به طرح هایی پرداخت می شود که کار فرما 2 الی 50 نفر را بکار گیری نماید و کف تسهیلات درخواستی 100 میلیون تومان و سقف آن 2میلیارد و 500 میلیون تومان باشد.
مفاخری گفت: طرح هایی که بیشتراز 50 نفر را بکار گیری نماید 20 درصد تسهیلات به مبلغ 3 میلیارد و 360 میلیون تومان پرداخت می شود که کف تسهیلات 2 میلیارد و 500 میلون تومان و سقف آن 15 میلیارد تومان باشد.
 وی افزود: نرخ سود تسهیلات برای سرمایه در گردش واحد های تولیدی و صنعتی 6  درصد ومدت زمان باز پرداخت 18 ماهه می باشد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهگلان گفت: جمعیت روستایی شهرستان 34 هزار و 830 نفر است که از این تعداد 3 هزا و 758 نفر بیکار هستند.

 

بازدید [ 755 ]
برچسب ها