اخبار

گزارش تصویری ملاقات های مردمی فرماندار

دوشنبه های هر هفته مردم مستقیما با فرماندار دیدار خواهند کرد و مسائل و مشکلات خود را با فرماندار در میان می گذارند.

دوشنبه های هر هفته مردم مستقیما با فرماندار دیدار خواهند کرد و مسائل و مشکلات خود را با فرماندار در میان می گذارند.

دوشنبه های هر هفته مردم مستقیما با فرماندار دیدار خواهند کرد و مسائل و مشکلات خود را با فرماندار در میان می گذارند.

بازدید [ 100 ]
برچسب ها