اخبار بخشداری ها

دیدار بخشدار بخش مرکزی به همراه فرمانده حوزه بسیج شهید کاظمی قروچای, هئیت امنای مساجد روستا, اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا با فرماندار شهرستان

دیدار بخشدار بخش مرکزی به همراه فرمانده حوزه بسیج شهید کاظمی قروچای, هئیت امنای مساجد روستا, اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا با فرماندار شهرستان
دیدار بخشدار بخش مرکزی به همراه فرمانده حوزه بسیج شهید کاظمی قروچای, هئیت امنای مساجد روستا, اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا با فرماندار شهرستان 

در این دیدار ضمن خیر مقدم به فرماندار شهرستان به بیان انتظارات و خواسته های مردم در سطح بخش و روستای قروچای اشاره شد.

بازدید [ 50 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط