اخبار

دیدار رئیس استاندارد شهرستان دهگلان با سرپرست فرمانداری و بررسی مسائل، مشکلات و برنامه های آتی آن اداره در سال«جهش تولید».

دیدار رئیس استاندارد شهرستان دهگلان با سرپرست فرمانداری و بررسی مسائل، مشکلات و برنامه های آتی آن اداره در سال«جهش تولید».
دیدار رئیس استاندارد شهرستان دهگلان با سرپرست فرمانداری و بررسی مسائل، مشکلات و برنامه های آتی آن اداره در سال«جهش تولید».

بازدید [ 35 ]
برچسب ها