اخبار

دیدار سرزده فرماندار از اداره برق شهرستان دهگلان در راستای حل مشکلات این اداره

دیدار سرزده فرماندار از اداره برق شهرستان دهگلان در راستای حل مشکلات این اداره
دیدار سرزده فرماندار از اداره برق شهرستان دهگلان در راستای حل مشکلات این اداره

بازدید [ 29 ]
برچسب ها