اخبار بخشداری ها

دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر بلبان آباد با سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان و بررسی مسائل و مشکلات شهر مذکور

دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر بلبان آباد با سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان و بررسی مسائل و مشکلات شهر مذکور
دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر بلبان آباد با سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان و بررسی مسائل و مشکلات شهر مذکور

بازدید [ 26 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط