اخبار

دیدار فرمانداردهگلان با اعضای بازرسین ادارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان

دکتر ارشدی فرماندار شهرستان دهگلان در این دیدار گفت: مدیرات ادارات نباید از اعضای بازرسین ادارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان باشند چونکه مدیران باید مورد بازرسی قرار بگیرند نه اینکه خود به عنوان بازرس در این زمینه عمل کنند و بازرسین امر به معروف و نهی از منکر باید از بین کارکنان ادارات و مردم انتخاب شوند و حتی الامکان اعضا قابل شناسایی نباشند.
دیدار فرمانداردهگلان با اعضای بازرسین ادارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان

دکتر ارشدی فرماندار شهرستان دهگلان در دیدار با اعضای بازرسین ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان گفت: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است الهی ، که هدف آن رشد و تعالی انسان هاست، فریضه مهم، نقش تأثیرگذاری در شکل گیری رفتار دینی انسان دارد.
وی گفت: بالا بردن سطح آگاهی مردم برای تحقق، ترویج وتوسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر یکی از اهداف این ستاد است.
دکتر ارشدی فرماندار شهرستان دهگلان در این دیدار گفت: مدیرات ادارات نباید از اعضای بازرسین ادارات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان باشند چونکه مدیران باید مورد بازرسی قرار بگیرند  نه اینکه خود به عنوان بازرس در این زمینه باشند و بازرسین امر به معروف و نهی از منکر باید از بین کارکنان ادارات و مردم انتخاب شوند و حتی الامکان اعضا قابل شناسایی نباشند.
دکتر ارشدی همچنین اظهار کرد: بازرسین ستاد امربه معروف و نهی از منکر باید از قضاوت ارزشی پرهیز کنند تا متغییرهای احتمالی خطا در حین بازرسی از ادارات کنترل شود.
فرماندار شهرستان دهگلان همچنین  تاکید کرد: بازرسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان از ادارات باید بیشتر جنبه اصلاحی بوده و اجباری نباشد و بیشتر جنبه ارزیابی و اصلاحی باشد تا عمل بازرسی در ادارات مشهود باشد.

بازدید [ 652 ]
برچسب ها