اخبار

دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان از جوان نخبه دهگلانی به مناسبت روز جوان

دکتر جمال ارشدی فرماندار شهرستان دهگلان به مناسبت روز جوان با پیام رحیمی جوان نخبه فرهنگی ، ورزشی دیدار و تجلیل کرد.
دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان از جوان نخبه دهگلانی به مناسبت روز جوان
دکتر جمال ارشدی فرماندار دهگلان به مناسبت روز جوان با پیام رحیمی جوان نخبه  فرهنگی ، ورزشی  شهرستان  دیدار و تجلیل کرد.

بازدید [ 681 ]
برچسب ها