اخبار

دیدار کوهسار دادور فرماندار شهرستان دهگلان با مدیران استانی

فرماندار شهرستان دهگلان در دیدار با مدیران استانی با رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، مدیر کل محترم مدیریت بحران استان، مدیر کل محترم برنامه ریزی استانداری، مدیر کل محترم مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری دیدار نمودند
دیدار کوهسار دادور فرماندار شهرستان دهگلان با مدیران استانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری؛

دیدار فرماندار شهرستان دهگلان با رئیس محترم سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان

فرماندار برای پیگیری مشکلات طرحهای نیمه تمام و اولویت دار شهرستان دهگلان به دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان رفت و در این دیدار یک ساعته مشکلات طرحها و پروژهای نیمه تمام و اولویت دار شهرستان دهگلان را بررسی کردند

وی افزود:  بنده به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان دهگلان خواستار افزایش  تخصیص  اعتبارات  برای پروژه های نیمه تمام و اولویت دار شهرستان دهگلان شدم که مورد استقبال رئیس محترم  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان قرار گرفت و این اعتبارات  برای تکمیل پروژه های نیمه تمام و اولویت دار به شهرستان دهگلان اختصاص داده می شودباید دهگلان توسعه یابد چون این مردم شایسته ی بهترین خدمات بی منت هستند   و این اساس کار جهادی مدیران محترم را می طلبد که خوشبختانه با نیروهای جوان وکارشناس  در بدنه ادارات شهرستان این مهم محقق می شوددر این نشست لیست پروژهای اولویت دار و نیمه تمام اعلام وپیشنهاد گردید که پس از تصویب نهایی در کمیته برنامه ریزی شهرستان  در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

 

 

دیدار فرماندار شهرستان دهگلان با مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری

فرماندار دهگلان گفت: در این نشست   به ارایه جمع بندی خسارت های ناشی از سیل شهر ستان دهگلان وثبت کامل آنهادر سامانه مربوطه  ستاد مدیریت بحران استان اشاره کردو گفت تمام خسارت ناشی از سیل در شهرستان دهگلان در سامانه مربوط به ستاد مدیریت بحران استان ثبت شد .

وی گفت در این نشست، قول مساعدداده  شد که در صورت اعلام اعتبارات ملی و اختصاص آن به استان کردستان توجه ویژه به شهرستان دهگلان بشود

 

 

دیدار فرماندار شهرستان دهگلان با مدیر کل محترم برنامه ریزی استانداری

پیگیری و هماهنگی برنامه های حوزه برنامه ریزی فرمانداری شهرستان دهگلان  با مدیر کل محترم برنامه ریزی استانداری را بررسی کردند.

 

 

دیدار فرماندار شهرستان با مدیر کل محترم مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری

در خصوص پیگیری وهماهنگی مسایل حوزه ارزیابی عملکرد شهرستان دهگلان در دیدار با مدیر کل محترم مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری دیدار نمودند.

 

 

 

 

بازدید [ 366 ]
برچسب ها